CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN VIỆT
ĐỒNG HÀNH CÙNG THÀNH CÔNG CỦA BẠN

024.3687 0004 / 024.3861 5380

vuthanh@anvietts.vn

Tin tức khác
Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại và Đầu tư An Việt thông báo mời thầu

Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại và Đầu tư An Việt mời thầu thi công xây lắp công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất thùng xe ô tô và kho chứa hàng tại Khu công nghiệp Quất Động.

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại và Đầu tư An Việt.

Địa chỉ: Km 12+300 Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

1. Tên gói thầu: "Thi công xây lắp công trình" thuộc dự án Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất thùng xe ô tô và kho chứa hàng tại Khu công nghiệp Quất Động.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 150 ngày (tính liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 15h00' ngày 26/05/2017 đến trước 15h00' ngày 12/06/2017.

7. Địa điểm bán hồ sơ yêu cầu: Phòng Nghiệp vụ tổng hợp - Công ty cổ phần Vận tải Thương mại và Đầu tư An Việt. Điện thoại: 043 687 0004 fax: 043 861 7118

8. Giá bán một bộ HSYC: 1.500.000đ (bằng chữ: một triệu năm trăm nghìn đồng)

9. Thời điểm đóng thầu: 15h00' ngày 12/06/2017

10. Thời điểm mở thầu: 9h00' ngày 13/06/2017

 

 

Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại và Đầu tư An Việt thông báo mời thầu

Đơn vị thành viên: